Ordertypes voor margehandel. Markt- en limietorders.

Handelaren hebben verschillende manieren om cryptovalutatransacties te voltooien, zodat ze hun transacties effectief kunnen beheren. Zij kunnen ook hun streefcijfers en verlieslimieten vaststellen en wijzigen.

Alle orders zijn onderverdeeld in twee soorten: markt- en limietorders.

Marktorders zijn voor het openen of sluiten van een positie tegen de marktprijs direct na het indienen van de order. Dit betekent dat de handelaar de transactie hier en nu voltooit tegen de huidige prijs. Om dat te doen, moeten handelaren het handelsvenster openen, de transactie-informatie (het verhandelde volume en het hefboomeffect) invoeren en selecteren of het een koop- of verkooporder is. Take Profit- en Stop Loss-niveaus kunnen ook worden ingesteld.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_25

Handelaren kunnen de positie die ze hebben geselecteerd in het gedeelte 'open transacties' voltooien door op 'Sluiten' te klikken om een positie tegen de huidige marktprijs te sluiten.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_26

 

Het andere type, limietorders, wordt uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een handelaar kan bijvoorbeeld een order plaatsen om een transactie te openen wanneer de prijs een bepaald prijsniveau bereikt. Ga hiervoor naar het tabblad "Limiet/Stop" in het venster om een transactie te openen.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_27

Bepaal daarna de transactieparameters, de streefprijs wanneer de transactie moet worden geopend, en de richting van de transactie.

Stop loss kan door een handelaar worden gebruikt om zich te beschermen tegen extra risico's. Handelaren kunnen op voorhand beslissen welke limieten ze willen instellen op hun potentiële risico's. U kunt de Stop loss instellen bij het bereiken van een specifieke prijs op een open positie. Selecteer gewoon de juiste positie uit de lijst van alle openstaande posities. U ziet een venster:

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_28

Activeer de optie "Wanneer de prijs is bereikt" door er met de linkermuisknop op te klikken.  Voer de gewenste waarde in en klik op "Opslaan".

Take profit kan worden gebruikt door een handelaar om een bepaalde hoeveelheid winst te vergrendelen. De cryptovalutamarkt is extreem volatiel, wat vaak leidt tot situaties waarin de prijs zeer snel stijgt voordat de koers net zo snel wordt omgedraaid. Plaats een Take profit-order om ervoor te zorgen dat u uw kans om winst te vergrendelen niet mist. Handelaren kunnen een specifieke prijs instellen waartegen de transactie zal sluiten wanneer deze wordt bereikt. Stop Loss wordt op dezelfde manier ingesteld als Take Profit (zie de hierboven beschreven procedure).

Was dit artikel nuttig?