Wat moet ik weten over crypto-opties?

Crypto-opties

Crypto-opties verschillen van traditionele opties in die zin dat het afgeleide instrumenten zijn die de mogelijkheid bieden om te handelen op de prijsschommelingen van de onderliggende crypto-activa zonder de noodzaak om de crypto-activa zelf daadwerkelijk te bezitten. Bij het handelen in crypto-opties wint of verliest u het verschil tussen de openings- en slotkoers van de positie, afhankelijk van de waarde waarop de positie verhandeld werd toen het crypto-optiecontract geactiveerd werd.

StormGain geeft u de kracht om te handelen in crypto-opties in een verscheidenheid aan verschillende crypto-activa. De crypto-activa die kunnen worden verhandeld als opties vindt u in de sectie Opties van het platform, als een subsectie van het specifieke crypto-activum. Hier vindt u de verschillende soorten optiecontracten, zoals calls en puts, samen met de vervaldatums en uitoefenprijzen.

Voorbeeld

Hieronder ziet u bijvoorbeeld call- en putopties op Bitcoin die in november aflopen, met uitoefenprijzen die variëren van 19.100 tot 19.400.

what_do_i_ned_to_know_about_crypto_options_20738665_1

Het belangrijkste verschil tussen crypto-opties als derivaten hier en traditionele, fysieke opties, is dat u met crypto-opties niet in staat zult zijn om de onderliggende waarde te kopen tegen de opgegeven prijs vóór de vervaldatum. U handelt alleen in de prijsschommelingen van het onderliggende activum.

Crypto-opties versus traditionele opties

Laten we, nu we de basis over crypto-opties hebben behandeld, overstappen naar enkele basisprincipes van traditionele opties om u te helpen nog zelfverzekerder te handelen. Traditionele opties zijn afgeleide financiële instrumenten waarvan de waarde wordt bepaald door het onderliggende activum, zoals een aandeel, grondstof of aandelenindex. Zij bieden handelaren de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om een gespecificeerde hoeveelheid van het onderliggende activum te kopen of te verkopen tegen de prijs waartegen het activum werd verhandeld toen het contract werd geïnitieerd. Omdat dit geen vereiste is, is de handelaar niet verplicht om te kopen of te verkopen, hetgeen een grotere flexibiliteit mogelijk maakt.

  • Callopties geven de eigenaar het recht om het onderliggende activum te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaald tijdsbestek.
  • Putopties geven de eigenaar het recht om het onderliggende activum binnen een bepaalde termijn tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen.

what_do_i_ned_to_know_about_crypto_options_20738665_2

  • Het onderliggende activum is het financiële instrument waarvan de prijsschommelingen bepalen of de waarde van de optie stijgt of daalt.
  • De uitoefenprijs is de prijs waartegen het onderliggende activum kan worden gekocht, in het geval van callopties, of verkocht, in het geval van putopties, indien deze op de vervaldatum worden uitgeoefend.
  • De expiratie, vaak vervaldatum genoemd, is het gespecificeerde tijdsbestek waarbinnen de optie kan worden uitgeoefend. De periode tussen de opening en de expiratie staat bekend als de “rijpingstijd.” Houd er rekening mee dat de crypto-opties die op StormGain worden aangeboden automatisch expireren op hun vervaldatum, wat betekent dat de positie automatisch wordt gesloten als deze op dat moment nog niet is verkocht. Het is daarom belangrijk om uw crypto-optiecontracten goed in de gaten te houden.

 

Laten we, nu u de basis begrijpt, beginnen met de redenen waarom het handelen in crypto-opties iets voor u kan zijn.

Wat bepaalt de prijs van crypto-opties?

Zonder urenlang in overdreven details en financiële formules te treden, volstaat het te zeggen dat de volgende kernpunten de waarde van crypto-opties bepalen:

De prijs van het onderliggende activum is een centrale bepalende factor. De volatiliteit van de markt is een bijkomende sleutelfactor van de prijs en de waarde van crypto-opties. Een hogere volatiliteit vertaalt zich meestal in een hogere prijs voor de bijbehorende crypto-opties. Ook de vervaldatum is van invloed op de prijs. Hoe groter de tijdspanne tussen de opening en de vervaldag, hoe groter de kans dat de optie haar uitoefenprijs bereikt of overschrijdt. Opties met een verre vervaldatum staan bekend als leaps, en zijn doorgaans duurder. Tenslotte zullen vraag en aanbod van specifieke crypto-opties de prijs beïnvloeden.

Was dit artikel nuttig?