Wat houdt het orderboek in?

Het orderboek of Depth of Market (DOM) is een maatstaf voor de vraag en het aanbod van liquide en verhandelbare activa. Het is afgeleid van het aantal open bied (Bid) en laat (Ask)-orders voor een bepaald activum, beursorder of termijncontract. Hoe meer orders er zijn, hoe dieper of hoe vloeiender de markt is. Het orderboek vertegenwoordigt een lijst van limietorders voor een verhandelbaar activum.

what_does_order_bok_mean_6ffddcd7_2

Spread- en Orderboek

Een transactie op de markt vindt alleen plaats als de waarde zowel de verkopers als de kopers tevreden stelt. Er zijn echter geen onderhandelingen tussen de partijen over financiële platforms; alle transacties worden afgesloten met behulp van markt- en Bid/Ask-orders.

Hoe werkt het orderboek

De Depth of Market, oftewel het Orderboek, geeft de huidige Ask and Bid-marktprijzen weer. Zodra de vraagprijs voor een order voor het vereiste aantal van een activum overeenkomt met een vergelijkbare biedprijs, vindt er een transactie plaats.

In StormGain's Orderboek kunnen gebruikers de huidige marktorders bekijken, met Ask als aankoopprijs en Bid als verkoopprijs. Momenteel wordt de liquiditeit in het orderboek verzorgd door institutionele marktmakers. In toekomstige updates kunnen onze klanten echter ook hun liquiditeit zien.

Transacties vinden automatisch plaats bij limietorders. Als een handelaar bijvoorbeeld verliezen wil vastleggen en een verkooplimietorder (Stop Loss) op een bepaald prijsniveau plaatst, dan wordt de order van de handelaar automatisch uitgevoerd als de koers dat niveau bereikt.

Was dit artikel nuttig?