Słowniczek kryptowalutowy

A

Adress (Adres)


Bezpieczny identyfikator oznaczony unikalnym ciągiem znaków, który umożliwia płatności na rzecz osoby lub podmiotu za pośrednictwem transakcji w sieci blockchain. Zazwyczaj wymaga klucza prywatnego do wyłącznego dostępu do środków. Na przykład adresy Bitcoin są ciągami alfanumerycznymi, które zaczynają się od 1 lub 3; adresy Ethereum zaczynają się od „0x”.

Altcoin

Kryptowaluta lub kategoria kryptowalut, która jest alternatywą dla Bitcoina. Wiele altcoinów przedstawia się jako alternatywy Bitcoina lepsze na różne sposoby (np. są wydajniejsze, mniej kosztowne itd.).

AML (Anti-Money Laundering) Laws Przepisy AML (przeciwko praniu brudnych pieniędzy)

Są one zbiorem międzynarodowych przepisów, które mają zapobiec praniu pieniędzy przez organizacje przestępcze lub osoby fizyczne za pośrednictwem kryptowalut i ich wymianie na gotówkę.

B

Bitcoin (BTC)


Kryptowaluta stworzona przez Satoshiego Nakamoto w 2009 roku. Była to jedna z pierwszych walut cyfrowych, która umożliwiła natychmiastowe płatności peer-to-peer (P2P). Bitcoiny są tworzone poprzez proces znany jako wydobywanie Bitcoina, który wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Bitcoina.

Bitcoin Cash (BCH)

Kryptowaluta, która powstała w sierpniu 2017 roku i jest zasadniczo klonem sieci blockchain Bitcoina, ale ma zwiększoną pojemność rozmiaru bloku (8 MB w porównaniu z 1 MB Bitcoina) jako sposób na rozwiązanie problemu skalowania.

Blok

Określenie to odnosi się do zbioru danych związanych z transakcjami, które są powiązane ze sobą ze z góry określonym rozmiarem, są przetwarzane w celu weryfikacji transakcji, a ostatecznie stają się częścią łańcucha bloków.

Blockchain

Zdecentralizowana, cyfrowa księga, w której chronologicznie i publicznie zapisywane są transakcje dokonywane w Bitcoinie lub innych kryptowalutach. Blok zawiera informacje, które po trafieniu do sieci blockchain stają się częścią trwałej i niezmiennej bazy danych, łącząc się z innymi blokami jak ogniwa w łańcuchu bloków.

Bullish (Byczy)

Oczekiwanie, że cena będzie rosła.

Bearish (Niedźwiedzi)

Oczekiwanie, że cena będzie spadać.

C

Cryptocurrency (Kryptowaluta)


Rodzaj waluty cyfrowej, która jest zasadniczo zdecentralizowana i wykorzystuje kryptografię (tj. dane są przekształcane na format, który jest nieczytelny dla nieupoważnionych użytkowników) w celu zwiększenia bezpieczeństwa, co utrudnia jej podrabianie lub manipulowanie nią.

D

DASH


Kryptowaluta oparta na oprogramowaniu Bitcoin, która ma funkcje anonimowości, uniemożliwiające prześledzenie transakcji do osoby fizycznej, a także inne funkcje. Została stworzona przez Evana Duffielda w 2014 roku i była wcześniej znana jako XCoin (XCO) i Darkcoin.

Decentralised (Zdecentralizowany)

Stan, w którym nie ma centralnej kontroli, władzy lub funkcji, lub, w odniesieniu do infrastruktury, bez centralnego punktu awarii.

E

Ether (ETH)


Rodzaj kryptowaluty, która służy do obsługi platformy Ethereum i jest używana do płacenia za opłaty transakcyjne i zadania obliczeniowe. Opłaty transakcyjne są mierzone na platformie na podstawie limitu gazu i ceny gazu, i ostatecznie opłacane kryptowalutą Ether.

Ethereum

Otwarta, zdecentralizowana platforma oparta na technologii blockchain, stworzona przez Vitalika Buterina w 2013 roku. Uruchamia inteligentne kontrakty w zbudowanej we własnym zakresie sieci blockchain, która pozwala deweloperom tworzyć rynki, przechowywać rejestry długów i tak dalej.

Exchange (Giełda)

Platforma, za której pośrednictwem kryptowaluty są wymieniane między sobą, na waluty fiducjarne oraz między podmiotami. Giełdy mogą się znacznie różnić pod względem konwersji walut, które umożliwiają i struktur opłat.

F

Fork


Sytuacja, w której blockchain dzieli się na dwa oddzielne łańcuchy. Forki zazwyczaj zdarzają się w świecie kryptowalut, gdy w kod łańcucha bloków zostaną wbudowane nowe „zasady zarządzania”.

G

Genesis Block (Blok genesis)


Pierwszy blok danych, który jest przetwarzany i zatwierdzany w celu utworzenia nowego łańcucha bloków. Często jest on określany jako blok 0 lub blok 1.

H

Hash (kryptograficzna funkcja skrótu)


To przetwarzanie odbywa się w węźle i polega na przekształceniu danych wejściowych — takich jak transakcja — w ustalony, zaszyfrowany ciąg alfanumeryczny, który rejestruje swoje miejsce w łańcuchu bloków. Ta konwersja jest kontrolowana przez algorytm haszowania, który jest inny dla każdej kryptowaluty.

I

IOTA


To określenie odnosi się do kryptowaluty i nazwy open-source'owej księgi rozproszonej założonej w 2015 roku, która nie używa technologii blockchain (zamiast tego używa nowej księgi rozproszonej o nazwie Tangle). Oferuje funkcje takie jak zerowe opłaty, skalowalność, szybkie i bezpieczne transakcje i tak dalej. Skupia się na Internecie rzeczy (IoT).

L

Litecoin (LTC)


Kryptowaluta, która została stworzona w 2011 roku przez byłego pracownika Google, Charliego Lee. Oferuje takie funkcje jak Segregated Witness i Lightning Network, które pozwalają na szybsze przetwarzanie przy niższych kosztach.

Liquidity (Płynność)

Płynność to stopień, w jakim dane aktywo może być szybko kupione lub sprzedane bez wpływu na ogólną stabilność jego ceny. W najprostszym ujęciu płynność odnosi się do zdolności aktywów do łatwej wymiany na gotówkę.

Long (Długa)

Kiedy zamierzasz wziąć dużą ilość kryptowaluty i zgromadzić ją w zapasie z oczekiwaniem, że jej wartość będzie rosła, zajmujesz długą pozycję.

M

Mining (Wydobywanie)


Proces, w którym transakcje są weryfikowane i dodawane do sieci blockchain. Jest to również proces, w którym tworzone są nowe Bitcoiny lub niektóre altcoiny. W teorii każdy, kto ma niezbędny sprzęt i dostęp do Internetu, może być górnikiem i zarabiać, ale koszt sprzętu przemysłowego i energii elektrycznej ograniczył wydobycie Bitcoinów i niektórych altcoinów do operacji na wielką skalę.

Monero (XMR)

Kryptowaluta stworzona w 2014 roku, która skupia się na prywatności i skalowalności i działa na platformach takich jak Windows, Mac, Linux i Android. Transakcje w Monero są zaprojektowane tak, aby nie można było ich prześledzić do żadnego konkretnego użytkownika lub tożsamości w świecie rzeczywistym.

N

NEM (XEM)


To określenie dotyczy kryptowaluty i nazwy platformy do zarządzania różnymi aktywami, w tym walutami, łańcuchami dostaw, rekordami własności itd. Oferuje funkcje dodatkowe do technologii blockchain, takie jak konta z wieloma podpisami, szyfrowane wiadomości itd.

NEO

Odnosi się to do kryptowaluty i nazwy pierwszego chińskiego blockchaina open-source, który został założony w 2014 roku przez Da Hongfei. Jest podobna do Ethereum pod względem zdolności do wykonywania inteligentnych kontraktów lub aplikacji zdecentralizowanych, ale cechują ją pewne różnice techniczne, takie jak zgodność języków kodowania.

Node (Węzeł)

Komputer, który zawiera kopię łańcucha bloków i pracuje nad jego utrzymaniem.

R

Ripple (XRP)


Odnosi się do kryptowaluty i nazwy platformy płatniczej o otwartym kodzie źródłowym, na której można dokonać przelewu kryptowaluty (Ripple lub XRP). Wizją platformy jest umożliwienie globalnych płatności w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu na świecie. Protokół płatności Ripple został zbudowany przez OpenCoin, firmę założoną w 2012 roku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną witrynę internetową Ripple.

S

Short (Krótka)


Znana również jako krótka sprzedaż; jest to koncepcja, zgodnie z którą traderzy sprzedają aktywa, których nie mają. Mają nadzieję, że będą mogli następnie kupić aktywa po cenie niższej niż ta, za którą sprzedają, aby zrealizować transakcję. W ten sposób zarabiają na tymczasowej różnicy w cenach.

Sell Wall (Mur sprzedaży)

Kiedy duże zlecenie limitowe zostało złożone w celu sprzedaży, gdy kryptowaluta osiągnie określoną wartość, jest to „mur sprzedaży”. Może to zapobiec wzrostowi kryptowaluty powyżej wartości muru sprzedaży, ponieważ podaż prawdopodobnie przewyższy popyt, gdy zlecenie zostanie wykonane.

T

Token


Tokeny kryptowalutowe umożliwiają tworzenie otwartych, zdecentralizowanych sieci i zapewniają sposób motywowania uczestników sieci (zarówno przy wzroście sieci, jak i aprecjacji tokenów). Ta innowacja, spopularyzowana wraz z wprowadzeniem Ethereum, dała początek fali sieci tokenów (np. rynków predykcyjnych, sieci tworzenia treści itd.) oraz przedsprzedaży tokenów, czyli ICO.

Transaction (Transakcja)

Wartość kryptowaluty przenoszona z jednego podmiotu na drugi w sieci blockchain.

V

Volatility (Zmienność)


Wahania cen aktywów są mierzone przez ich zmienność. Ceny kryptowalut cechuje większa zmienność w porównaniu z innymi aktywami, ponieważ zdecydowane zmiany cen mogą nastąpić szybko.

W

Wallet (Portfel)


Magazyn cyfrowych aktywów, takich jak kryptowaluty, analogiczny do cyfrowego konta bankowego. Portfele kryptowalutowe można podzielić na dwie kategorie: portfele hostowane (np. portfele przechowywane na giełdach lub serwerach stron trzecich) oraz portfele zimne (np. portfele sprzętowe, takie jak Ledger Nano S, portfele papierowe i portfele desktopowe).

Whale (Wieloryb)

Termin używany do opisania niezwykle bogatych inwestorów lub traderów, którzy mają wystarczająco dużo środków, aby manipulować rynkiem.

Czy ten artykuł był pomocny?