Jak można wykorzystać opcje kryptowalutowe do spekulacji i hedgingu?

Potencjalne zyski generowane przez opcje kryptowalutowe zależą od zrozumienia, jak prawidłowo z nich korzystać. W naszym kolejnym kroku przeanalizujemy zatem szereg popularnych strategii związanych z opcjami kryptowalutowymi oraz najlepsze scenariusze dla każdej z nich.

Spekulacja

Spekulacja jest zazwyczaj bardziej krótkoterminową strategią i jest często realizowana w celu osiągnięcia większych zysków, ale za cenę większego ryzyka. Opcje kryptowalutowe pozwalają na spekulowanie na ruchach cen aktywów bazowych przy różnym stopniu ryzyka, zależnym od apetytu na nie.

Strategie spekulacyjne z opcjami kryptowalutowymi

Long Call = kupno opcji Call na kryptowaluty

Opcje Long call mogą być świetne, jeśli nastawiasz się na rynek wzrostowy lub oczekujesz, że cena bazowego aktywa kryptowalutowego będzie rosnąć przez dłuższy czas. Dają one kontraktowi na opcje dłuższy okres wygaśnięcia, a zatem więcej czasu na osiągnięcie lub przekroczenie ceny wykonania aktywa.

Przykład

Jeśli Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 10 000 USD i oczekujesz, że jego cena wzrośnie przed datą wygaśnięcia opcji kryptowalutowej, możesz zająć pozycję poprzez zakup opcji call na kryptowalutę.

 

how_can_i_use_crypto_options_for_speculation_and_hedging_dddde931_16

Ryzyko/nagroda: w tym przypadku Twój potencjalny zysk ze strategii long call byłby nieograniczony i znacznie wyższy niż w razie bezpośredniego zainwestowania w Bitcoina. Twoja strata, z drugiej strony, jest ograniczona do kwoty zapłaconej za opcję kryptowalutową, ponieważ nie może ona zejść poniżej 0, nawet jeśli w chwili wygaśnięcia cena Bitcoina jest znacznie poniżej ceny wykonania opcji kryptowalutowej.

Uwaga: jeśli oczekujesz, że cena spadnie w czasie, tę strategię można powielać poprzez sprzedaż/skrócenie opcji put na kryptowalutę. W miarę obniżania się ceny wartość opcji put wzrośnie, ale zysk będzie ograniczony, ponieważ wartość opcji put nie może zejść poniżej 0.

Long put = kupno opcji put na kryptowaluty

Ta strategia jest stosowana, gdy nastawiasz się na rynek spadkowy lub uważasz, że cena aktywa spadnie. Dodatkowo umożliwia ona skuteczne zwiększenie wartości Twojej pozycji, ponieważ zmiana wartości opcji jest zazwyczaj większa niż zmiana wartości aktywa bazowego.

Przykład

Kontynuując powyższy przykład, jeśli Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 10 000 USD, a ty oczekujesz, że cena spadnie przed wygaśnięciem opcji na kryptowalutę, możesz kupić opcję put na kryptowalutę.

 

how_can_i_use_crypto_options_for_speculation_and_hedging_dddde931_17

Ryzyko/nagroda: w tym przypadku Twój potencjalny zysk ze strategii put byłby nieograniczony i znacznie wyższy niż w razie bezpośredniego zainwestowania w Bitcoina. Twoja strata, z drugiej strony, jest ograniczona do kwoty zapłaconej za opcję kryptowalutową, ponieważ nie może ona zejść poniżej 0, nawet jeśli w chwili wygaśnięcia cena Bitcoina jest znacznie powyżej ceny wykonania opcji kryptowalutowej.

Uwaga: jeśli oczekujesz, że cena wzrośnie w czasie, tę strategię można powielać poprzez kupno opcji call na kryptowalutę. Wartość Twojej opcji call rośnie wraz ze wzrostem ceny.

Straddle = jednoczesne kupno opcji call i put na te same kryptowaluty bazowe, mających te same ceny wykonania i daty wygaśnięcia

Możesz użyć tej strategii, jeśli spodziewasz się, że zmienność aktywów wzrośnie, ale nie masz pewności co do kierunku. Straddling jest zatem powszechnie stosowanym podejściem w pobliżu terminów ważnych ogłoszeń lub wiadomości, które mogą gwałtownie wpłynąć na ceny kryptowalut.

Przykład

Używając ponownie Bitcoina jako przykładu, powiedzmy, że w USA dyskutuje się o nowych regulacjach, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut. Jako trader możesz nie wiedzieć, jak wpłynie to na ceny kryptowalut, ale oczekujesz, że będą one poruszać się znacząco w jednym lub drugim kierunku. W tym przypadku decydujesz się na strategię straddle poprzez zakup zarówno opcji call i put na kryptowaluty z tym samym terminem wygaśnięcia dla Bitcoina.

 

how_can_i_use_crypto_options_for_speculation_and_hedging_dddde931_18

Ryzyko/zysk: załóżmy, że po faktycznym zdarzeniu/ogłoszeniu rynki reagują pozytywnie i cena bazowego aktywa kryptowalutowego, na które masz kontrakty na opcje, wystrzeli w górę. Poniesiesz małą stratę na opcji kryptowalutowej put, równą cenie zapłaconej za nią oraz zanotujesz duży zysk na wartości opcji kryptowalutowej call. W przypadku spadku ceny doszłoby do odwrotnej sytuacji. Doszłoby do straty na opcji kryptowalutowej call, równej zapłaconej za nią cenie, a zysk przyniosłaby opcja kryptowalutowa put. W przypadku, gdy rynki nie zareagują na to wydarzenie i ceny nie zmienią się, obie opcje kryptowalutowe będą powoli tracić na wartości w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia.

Hedging (zabezpieczenie)

Hedging jest próbą złagodzenia strat z portfela poprzez zajęcie odwrotnych pozycji na wypadek niekorzystnych zmian cen. Jednym z głównych celów opcji jest umożliwienie inwestorom zabezpieczania swoich pozycji przy atrakcyjnym stosunku kosztów.

Strategie hedgingowe z opcjami kryptowalutowymi

Wyobraźmy sobie, że osiągasz zysk z inwestycji w Bitcoina. Powiedzmy, że chcesz udać się na długie wakacje i nie chcesz w tym czasie śledzić rynków ani transakcji, ale również nie chcesz sprzedawać swoich inwestycji. W takim przypadku możesz zachować swoje udziały w Bitcoinie i dodatkowo kupić niektóre opcje put na te same kryptowaluty bazowe.

Jeśli cena Bitcoina wzrośnie, osiągniesz zysk na swoich inwestycjach i niewielką stratę na opcji put na kryptowalutę, utrzymując w ten sposób ogólną wartość swoich zasobów na dość stabilnym poziomie. I odwrotnie, jeśli Bitcoin potanieje, Twoje straty na indeksie zostaną zrekompensowane przez zyski na cenie opcji put na kryptowalutę. Wreszcie, jeśli Bitcoin utrzyma cenę, wartość opcji put na kryptowalutę również nie zmieni się zbytnio, a Twoje udziały pozostaną względnie stabilne.

Ważna informacja o mnożniku

Jak już na pewno rozumiesz, opcje kryptowalutowe są bardziej zmienne niż ich aktywa bazowe, co daje Ci większy potencjał zysków i strat. W rzeczywistości z pewnej perspektywy opcje kryptowalutowe można postrzegać jako zajęcie pozycji z mnożnikiem w aktywach bazowych. W związku z tym należy zachować ostrożność przy stosowaniu mnożnika z opcjami kryptowalutowymi. Dlatego właśnie ograniczyliśmy mnożnik dla handlu opcjami kryptowalutowymi na platformie StormGain i zalecamy, aby przed otwarciem pozycji z mnożnikiem dokładnie rozważyć ryzyko, które chcesz podjąć.

Teraz, gdy znasz podstawy opcji i kontraktów CFD na opcje, powody, dla których warto ich używać i strategie, z których możesz skorzystać, możesz przystąpić do pierwszych testowych transakcji .

Czy ten artykuł był pomocny?