Przejdź do treści

Jak otworzyć transakcję?

Na platformie transakcyjnej otwórz listę instrumentów Futures i wybierz ten, którym chcesz handlować.

1

 

Wybierz portfel w oknie Nowa transakcja, wprowadź kwotę transakcji, ustaw dźwignię oraz zlecenia Stop Loss i Take Profit. Jeśli oczekujesz wzrostu ceny kryptowaluty, wybierz opcję kupna, a jeśli uważasz, że jej cena spadnie w stosunku do USDT, wybierz opcję sprzedaży.

2

Opłaty transakcyjne będą stosowane do każdej transakcji. Możesz zobaczyć je również w oknie „Otwarte pozycje”.

Tak wygląda otwarcie pozycji po cenie rynkowej.

Jeśli obecna cena nie jest zadowalająca, trader może otworzyć oczekujące zlecenie Stop Loss lub Take Profit. Drugi rodzaj, zlecenia oczekujące, jest realizowany, gdy spełnione są określone warunki. Trader może na przykład złożyć zlecenie, aby otworzyć transakcję, gdy cena osiągnie określony poziom. Ustaw parametry transakcji, docelową cenę transakcji do realizacji i kierunek transakcji.

3

Po osiągnięciu ceny kwotowania pozycja zostanie otwarta automatycznie.

Czy to ci pomogło?
Nie
Informacja zwrotna