Typy zleceń transakcji z depozytem zabezpieczającym. Zlecenia rynkowe i z limitem.

Traderzy mają kilka sposobów na zakończenie transakcji kryptowalutowych, umożliwiających skutecznie zarządzanie nimi. Mogą również ustalać i zmieniać swoje ceny docelowe i/lub limity strat.

Wszystkie zlecenia są podzielone na dwa typy: rynkowe i z limitem.

Zlecenia rynkowe obejmują otwarcie i zamknięcie pozycji po cenie rynkowej natychmiast po złożeniu zlecenia. Oznacza to, że trader kończy transakcję po obowiązującej w danym momencie cenie. Aby to zrobić, traderzy muszą otworzyć okno transakcji, wprowadzić informacje o transakcji (wolumen transakcji, wielkość dźwigni) i określić, czy jest to zlecenie kupna czy sprzedaży. Można również ustawić poziom Take Profit i Stop Loss.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_33

 

Traderzy mogą zakończyć pozycję wybraną w sekcji „Otwarte pozycje”, klikając przycisk „Zamknij”, aby zamknąć ją po bieżącej cenie rynkowej.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_34

 

Drugi rodzaj, zlecenia z limitem, są realizowane po spełnieniu określonych warunków. Trader może na przykład złożyć zlecenie, aby otworzyć transakcję, gdy cena osiągnie określony poziom. Aby to zrobić, przejdź do zakładki „Limit/Stop” w oknie, aby otworzyć transakcję.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_35

Następnie ustaw parametry pozycji, cenę docelową, kiedy transakcja powinna się otworzyć oraz kierunek transakcji.

Zlecenie Stop Loss może być stosowane przez tradera do ochrony przed dodatkowym ryzykiem. Traderzy mogą z góry ustawić swój potencjalny limit ryzyka. Zlecenie Stop Loss dla otwartej pozycji można ustawić na określonym poziomie. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z listy wszystkich otwartych pozycji. Zobaczysz okno:

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_36

Aktywuj opcję „Po osiągnięciu ceny”, klikając ją lewym przyciskiem myszy.  Wprowadź żądaną wartość i kliknij przycisk „Zapisz”.

Trader może użyć zlecenia Take Profit do realizacji zysku. Rynek kryptowalutowy jest niezwykle zmienny, co często prowadzi do sytuacji, w których ceny rosną bardzo szybko, zanim kurs odwróci się. Złóż zlecenie Take Profit, by nie przegapić szansy na realizację zysku. Traderzy mogą ustalić określoną cenę, po której osiągnięciu transakcja zostanie zamknięta. Zlecenie Stop Loss jest ustawiane w taki sam sposób jak zlecenie Take Profit (patrz procedura opisana powyżej).

Czy ten artykuł był pomocny?