Przejdź do treści

Sygnały handlowe

Nasze sygnały handlowe stanowią gotowe rozwiązanie do handlu kryptowalutami. Trader musi jedynie wybrać kwotę transakcji i dźwignia. Rozwiązanie zapewnia zalecenia dotyczące kierunku, ceny wejścia oraz parametrów Take Profit i Stop Loss transakcji. Ta funkcja jest dostępna tylko w naszej aplikacji mobilnej.

Aby z niej korzystać, po prostu zaznacz opcję „Z sygnałami” na karcie „Futures”.

 1

Następnie powinna zostać wyświetlona lista instrumentów, dla których dostępne są gotowe sygnały handlowe. Dostępne instrumenty są oznaczone specjalną ikoną.

7

Aby użyć sygnału, po prostu kliknij wybraną kryptowalutę. Wyświetlone zostanie okno transakcji.

2

Następnie kliknij odpowiedni przycisk sygnału. W naszym przykładzie jest to sygnał „Kupuj”.

3

Aby użyć sygnału do otwarcia transakcji lub wprowadzenia zmian jej domyślnych parametrów, kliknij przycisk „Użyj sygnału”. Otwarte zostanie okno dialogowe.

4

Możesz zmienić kwotę inwestycji lub dźwignia, klikając odpowiednią kartę na platformie.

 

  

6

Poziomy Take Profit i Stop Loss są automatycznie obliczane ponownie zgodnie z parametrami wejściowymi transakcji. Wszystko, co musisz następnie zrobić, to kliknąć przycisk „Potwierdź zakup (sprzedaż) po cenie”.

Czy to ci pomogło?
Nie
Informacja zwrotna