Co muszę wiedzieć o opcjach kryptowalutowych?

Opcje kryptowalutowe różnią się od tradycyjnych opcji tym, że są instrumentami pochodnymi, które dają możliwość handlu w oparciu o wahania cen bazowych aktywów kryptowalutowych, bez konieczności faktycznego posiadania samych aktywów kryptowalutowych. Handlując opcjami kryptowalutowymi, będziesz zyskiwać lub tracić na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji, w zależności od tego, na jakim poziomie znajdował się rynek, gdy kontrakt na opcję kryptowalutową został aktywowany.

StormGain umożliwia handel opcjami kryptowalutowymi, obejmującymi różnorodne aktywa kryptowalutowe. Aktywa kryptowalutowe, którymi można handlować jako opcjami, można znaleźć w sekcji platformy Opcje , wyświetlanej jako podsekcja danego aktywa kryptowalutowego. Znajdziesz w niej różne rodzaje kontraktów na opcje, takie jak call i put, wraz z datami wygaśnięcia i cenami wykonania transakcji.

Przykład

Na przykład poniżej widać opcje Call i Put na Bitcoina, które wygasają w listopadzie z cenami wykonania w zakresie od 19 100 USD do 19 400 USD.


what_do_i_ned_to_know_about_crypto_options_20738665_15

Kluczową różnicą między opcjami kryptowalutowymi jako instrumentami pochodnymi, a tradycyjnymi, fizycznymi opcjami, jest to, że w przypadku opcji kryptowalutowych nie będziesz w stanie kupić aktywów bazowych po określonej cenie przed wygaśnięciem. W tym przypadku handlujesz wyłącznie wahaniami cen aktywa bazowego.

Opcje kryptowalutowe a opcje tradycyjne

Gdy już omówiliśmy podstawy opcji kryptowalutowych, przejdźmy do opcji tradycyjnych, aby pomóc Ci handlować z jeszcze większą pewnością. Opcje tradycyjne są pochodnymi instrumentami finansowymi, których wartość jest określana przez aktywa bazowe, takie jak akcje, towary lub indeks akcji. Zapewniają one inwestorom możliwość, ale nie wymóg, kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych po cenie, która obowiązywała w chwili rozpoczęcia kontraktu. Jako że nie jest to wymóg, nie zobowiązują one tradera do kupna ani sprzedaży, co pozwala na większą elastyczność.

  • Opcje call dają właścicielowi prawo do zakupu aktywa bazowego po ustalonej z góry cenie w określonym czasie.
  • Opcje put dają właścicielowi prawo do sprzedaży aktywa bazowego po ustalonej z góry cenie w określonym czasie.

what_do_i_ned_to_know_about_crypto_options_20738665_16

  • Aktywa bazowe to instrument finansowy, którego zmiany cen określają wartość opcji (wzrost lub spadek).
  • Cena wykonania (strike) to cena, za którą można kupić aktywa bazowe (w przypadku opcji call) lub sprzedać (w przypadku opcji put), jeśli zostaną one wykonane wskutek wygaśnięcia.
  • Wygaśnięcie (czasami nazywane datą wygaśnięcia) to określony przedział czasowy, w którym opcja może być wykonana. Okres między otwarciem a wygaśnięciem jest określany jako „czas do terminu zapadalności”. Należy pamiętać, że opcje kryptowalutowe oferowane w StormGain wygasają automatycznie w dniu ich wygaśnięcia, co oznacza, że pozycja zostanie automatycznie zamknięta, jeśli nie zostanie sprzedana do tego czasu. Dlatego ważne jest, aby uważnie przyglądać się kontraktom na opcje kryptowalutowe.

 

Teraz, gdy rozumiesz podstawy, przejdźmy do powodów, dla których handel opcjami kryptowalutowymi może być dla Ciebie interesujący.

Co decyduje o cenie opcji kryptowalutowych

Bez wdawania się w szczegóły i wzory finansowe, wystarczy powiedzieć, że wartość opcji kryptowalutowych określają następujące kluczowe czynniki:

Decydującym czynnikiem jest cena aktywów bazowych. Dodatkowym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę i wartość opcji kryptowalutowych jest zmienność rynku. Wyższa zmienność zazwyczaj przekłada się na wyższą cenę powiązanych opcji kryptowalutowych. Na cenę wpływa również data wygaśnięcia. Im większy przedział czasu między otwarciem a wygaśnięciem, tym większa szansa, że opcja osiągnie lub przekroczy swoją cenę wykonania. Opcje z odległymi terminami wygaśnięcia są znane jako „leaps” i są zazwyczaj droższe. Wreszcie, na cenę będzie mieć wpływ zarówno podaż, jak i popyt na konkretne opcje kryptowalutowe.

Czy ten artykuł był pomocny?