Co znaczy arkusz zleceń?

Arkusz zleceń, czyli głębokość rynku jest miarą podaży i popytu na płynne i zbywalne aktywa. Określa się go na podstawie liczby otwartych zleceń Bid i Ask na określone aktywo, zlecenia wymiany lub kontraktu terminowego typu futures. Im więcej zleceń, tym głębszy lub płynniejszy jest rynek. Arkusz zleceń reprezentuje listę zleceń z limitem na zbywalne aktywa.

what_does_order_bok_mean_6ffddcd7_11

Spread i arkusz zleceń

Transakcja na rynku następuje tylko wtedy, gdy wartość odpowiada zarówno sprzedawcom, jak i nabywcom. Nie ma jednak negocjacji między stronami na platformach finansowych; wszystkie transakcje są zawierane za pomocą zleceń rynkowych i zleceń kupna/sprzedaży.

Jak działa arkusz zleceń

Głębokość rynku, czyli arkusz zleceń wskazuje bieżące ceny rynkowe Ask i Bid. Transakcja następuje w chwili, gdy zlecenie na żądaną kwotę za aktywa po cenie Ask odpowiada podobnej cenie Bid.

W arkuszu zleceń StormGain użytkownicy mogą przeglądać bieżące zlecenia rynkowe, z ceną Ask dla kupna i Bid dla sprzedaży. Obecnie płynność w arkuszu zleceń jest podawana przez instytucjonalne podmioty odpowiedzialne za rynek. W przyszłych aktualizacjach nasi klienci będą w stanie sprawdzić również własną płynność.

Transakcje są automatyczne dla zleceń z limitem. Jeśli na przykład trader chce określić straty i ustawić limit sprzedaży (Stop Loss) na pewnym poziomie cenowym, zlecenie takie jest automatycznie realizowane, gdy cena osiągnie ten poziom.

Czy ten artykuł był pomocny?