Dlaczego warto handlować opcjami kryptowalutowymi?

Prawdopodobnie główną zaletą, jeśli chodzi o handel opcjami kryptowalutowymi jest to, że zapewniają one znacznie wyższy poziom zmienności. Wyższa zmienność przekłada się na wyższe potencjalne zyski przy wyższym ryzyku. Struktura cenowa modelu opcji sprawia, że zmiany w cenie aktywów bazowych są mnożone w celu uzyskania wartości opcji. Dlatego też opcje kryptowalutowe powodują znacznie gwałtowniejsze wahania cen, jeśli chodzi o wartość opcji w porównaniu do samego aktywa bazowego.

why_should_i_trade_crypto_options_4cb3258e_7

 

Znacznie wyższa zmienność na opcjach kryptowalutowych w porównaniu z aktywami bazowymi.

W powyższym przykładzie widać, że cena Bitcoina wzrosła o 3,47% w ciągu dnia. Warto zauważyć, że odpowiednie zmiany cen różnych opcji kryptowalutowych powiązanych z Bitcoinem wahają się od 62,29% do 851,15%. Przekłada się to na zmiany cen, które są około 20 i 280 razy większe.

Większa ekspozycja

Opcje kryptowalutowe umożliwiają zajęcie większych pozycji przy tej samej ilości kapitału. Wynika to z faktu, że cena kontraktów na opcje jest zazwyczaj znacznie niższa niż cena aktywów bazowych. Na przykład, opcja kupna na Bitcoin może wynosić około 100 dolarów w zależności od ceny wykonania. Powiedzmy na przykład, że Bitcoin jest notowany w pobliżu 10 000 USD. W skrócie, można handlować zmianami cen Bitcoina za ułamek rzeczywistego kosztu Bitcoina.

Przykład

Zostańmy przy przykładzie Bitcoina. Załóżmy, że uważasz, że cena Bitcoina wzrośnie. Jeśliby kupić Bitcoina za 10 000 USD, a cena wzrosłaby do 11 000 USD, zysk wyniósłby 1000 USD minus wszelkie powiązane opłaty transakcyjne, co oznaczałoby zamknięcie pozycji z zacnym zwrotem w wysokości około 10%.

Wyobraźmy sobie teraz, że inwestujesz tę samą kwotę, aby kupić 1000 opcji call na Bitcoina, z których każda kosztuje 10 dolarów, czyli łącznie 10 000 USD. Ta sama zmiana ceny Bitcoina o 1000 USD (z 10 000 USD do 11 000 USD) może z łatwością 8–10-krotnie pomnożyć cenę opcji kryptowalutowych. Użyjmy bardziej konserwatywnej liczby i załóżmy, że cena opcji wzrasta 5-krotnie. W tym przykładzie, jeśli zamkniesz pozycję i sprzedasz swoje 1000 opcji na kryptowaluty po nowej cenie 50 (5 x 10), otrzymasz 50 000 (1000 x 50 USD) (minus opłaty transakcyjne). Zysk wyniósłby wówczas 40 000 USD z takiej samej inwestycji w wysokości 10 000 USD przy zwrocie (40 000 / 10 000) * 100 = 400%.

Powyższy przykład służy do pokazania potencjalnych zwrotów, jakie mogą generować opcje kryptowalutowe w porównaniu do inwestowania bezpośrednio w same aktywa kryptowalutowe. Należy jednak pamiętać, że może wystąpić sytuacja przeciwna do podanego powyżej przykładu. W przypadku opcji kryptowalutowych stracić możesz co najwyższej swoją inwestycję początkową. Jeśli na przykład cena Bitcoina zdecydowanie spadnie po Twoim zakupie opcji call wartych 10 000 USD, bez względu na to, jak bardzo cena Bitcoina spadnie, stracisz najwięcej 10 000 USD, czyli pierwotną cenę inwestycji.

Dlatego zaleca się inwestowanie tylko takiej kwoty, którą można bezpiecznie zaryzykować oraz zarządzanie ryzykiem za pomocą odpowiedniego poziomu Stop Loss.

Unikaj niektórych kosztów

Innym interesującym punktem w handlu opcjami kryptowalutowymi jest to, że dzięki nim nie płacisz swapów overnight. Służy to zmniejszeniu ogólnych kosztów handlowych i może być szczególnie ważne w handlu średnio- i długoterminowym.

Teraz, gdy już lepiej rozumiesz zalety i wady korzystania z opcji kryptowalutowych, nadszedł czas, aby dowiedzieć się o niektórych z najlepszych strategii, które możesz w ich przypadku stosować.

Czy ten artykuł był pomocny?