Nếu bạn không thể truy cập tài khoản của mình

Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản và không thể đăng nhập, bạn có thể tự khôi phục mật khẩu của mình.
Để khôi phục mật khẩu, hãy sử dụng liên kết này và làm theo hướng dẫn.
Chương trình sẽ gửi cho bạn một tin nhắn văn bản có chứa một mã duy nhất.
Hãy nhập mã này vào trường tương ứng và nhấp vào "Tiếp tục".
Bạn sẽ nhận được một email chứa liên kết để đặt lại mật khẩu.

Nếu bạn không thể truy cập tài khoản của mình do sự cố liên quan đến xác thực hai yếu tố, mất số điện thoại hoặc không thể để đặt lại mật khẩu, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ money@stormgain.com.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn qua email.

Bài viết này có hữu ích không?