Nhảy đến nội dung

Cách quản lý đăng ký nhận thông báo đẩy

Người dùng Android được tự động đăng ký nhận thông báo đẩy sau khi đăng ký trong ứng dụng.

Người dùng iOS được cung cấp tùy chọn đăng ký. Một thông báo sẽ xuất hiện sau khi bạn hoàn tất giao dịch đầu tiên trong tài khoản thử nghiệm hoặc tài khoản thực.

Cách hủy đăng ký:

Vào phần cài đặt điện thoại (chức năng này hoạt động khác nhau giữa các model điện thoại).

- Tìm mục "Thông báo".

 

Tại đây, bạn có thể chọn thông báo bạn muốn bật/tắt.

 Chỉ cần chuyển sang phải để bật loại thông báo này hoặc chuyển sang trái để tắt.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi