Tôi có phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào để đào Bitcoin không?

Khai thác trên nền tảng đám mây được thực hiện trên thiết bị StormGain và không sử dụng tài nguyên từ thiết bị của người dùng. Quá trình khai thác không sử dụng bất kỳ CPU, pin, cạc đồ họa hoặc tài nguyên phần cứng nào khác trên thiết bị của người dùng. Người dùng CHỈ có thể quản lý và xem các giao dịch thông qua ứng dụng StormGain đối với việc khai thác trên nền tảng đám mây mà thôi. Việc khai thác được thực hiện trên thiết bị do StormGain sở hữu.

Bài viết này có hữu ích không?