Tôi nạp tiền bằng cách nào

Bạn có thể nạp bổ sung tiền vào tài khoản bằng cách chuyển tiền mã hóa từ một ví tiền mã hóa hiện có bằng thẻ tín dụng thông qua dịch vụ SIMPLEX .

Danh sách đầy đủ về các đồng tiền mã hóa khả dụng để nạp bổ sung có trên trang web .

Nạp bổ sung trên ứng dụng điện thoại cũng tương tự như nạp bổ sung trên nền tảng web:

- Chuyển tới mục ví

- Chọn đồng tiền mã hóa mà bạn muốn nạp bổ sung vào tài khoản

- Chọn tùy chọn "Nạp"

- Tiếp theo, chọn phương thức nạp bổ sung bằng cách sử dụng "địa chỉ" hoặc mã QR thẻ tín dụng

- Có mức nạp bổ sung tối thiểu đối với mỗi đồng tiền kỹ thuật số. Nếu mức đó thấp hơn, tiền sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn.

 

Cảnh báo! Đồng tiền mã hóa của tài khoản ghi có phải phù hợp với đồng tiền mã hóa của tài khoản ghi có.

Nếu bạn gửi một loại tiền mã hóa khác đến địa chỉ này, khoản tiền nạp của bạn có thể bị mất.

Bài viết này có hữu ích không?