Tôi chốt lời hoặc đặt giới hạn lỗ như thế nào?

Bạn có thể đặt mức chốt lời hoặc giới hạn lỗ (cắt lỗ).

Khi đạt tới các tham số này, giao dịch của bạn sẽ được đóng tự động.

Bạn có thể đặt các mức này tại thời điểm mở giao dịch hoặc bất cứ lúc nào sau khi mở giao dịch.

Để đặt mức chốt lời tại thời điểm mở giao dịch, hãy làm như sau:

- Trong cửa sổ Mở giao dịch, nhấp vào liên kết Giới hạn lỗ và lãi.

- Đặt giới hạn lỗ và/hoặc mức chốt lời của bạn.

- Chọn chiều hướng và nhấp vào nút tương ứng.

Để đặt mức chốt lời và/hoặc giới hạn lỗ sau khi bạn đã mở giao dịch, hãy làm như sau:

- Truy cập vào StormGain và chọn giao dịch cần chọn từ "Danh sách Giao dịch của tôi". Trong hộp thoại mở ra, xác định các giá trị mong muốn và nhấp Lưu.

Bài viết này có hữu ích không?