Tôi khai thác bằng cách nào?

Một phiên khai thác kéo dài 4 giờ. Cứ sau mỗi 4 giờ, bạn nên kích hoạt công cụ khai thác. Sau khi bạn đã khai thác được số Bitcoin có giá tương đương ít nhất là 10 USDT, hãy nhấp vào nút "Rút tiền". Lợi nhuận sẽ được ghi có dưới dạng tiền thưởng giao dịch vào tài khoản của bạn sau từ 5 phút đến vài giờ.

Bài viết này có hữu ích không?