Báo cáo về các giao dịch hiện hoạt và đã đóng được tiến hành ra sao?

Trong phần "Báo cáo", bạn có thể xem tất cả các dòng tiền đã hoàn tất:

- Trao đổi

- Giao dịch.


Trao đổi

Các báo cáo trong phần "Trao đổi" chứa thông tin đầy đủ về việc đổi đồng tiền mã hóa này sang một đồng tiền mã hóa khác cho cả các lệnh Hiện hoạt (Active) và Đã đóng (Closed):

- Ngày và giờ

- Số tiền đã được nạp và số tiền nhận được

- Tỷ giá hối đoái

- Phí hoa hồng

- Trạng thái lệnh.

Giao dịch

Các báo cáo trong phần "Giao dịch" chứa đầy đủ thông tin về các giao dịch cho các Lệnh hiện hoạt, Lệnh giới hạn/dừng và Lệnh đã đóng:

- Ngày và giờ mở vị thế

- Ngày và giờ đóng vị thế

- Số tiền đầu tư tại thời điểm mở giao dịch

- Kết quả tài chính cố định tại thời điểm đóng giao dịch

- Đòn bẩy

- Mức cắt lỗ và chốt lời

- Các khoản phí hoa hồng

- Lịch sử thay đổi.

Bài viết này có hữu ích không?