Làm thế nào để đóng giao dịch của bạn?

Tất cả các giao dịch đang diễn ra và các lệnh chờ sẽ được hiển thị trong phần tương ứng trên nền tảng.

how_do_you_close_your_trade_9600b4c6_36

Chọn giao dịch bạn muốn đóng từ danh sách giao dịch. Nếu bạn di chuột lên nó, bạn sẽ thấy nút 'Đóng'.

how_do_you_close_your_trade_9600b4c6_37

Khi nhấp vào nút này, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên chứa các thông số giao dịch và nút xác nhận.

how_do_you_close_your_trade_9600b4c6_38

Nếu bạn nhấp vào nút 'Có', giao dịch của bạn sẽ được đóng tại mức giá thị trường.

how_do_you_close_your_trade_9600b4c6_39

Còn có một tùy chọn khác. Chọn một giao dịch từ danh sách giao dịch và nhấp vào nó. Sau khi nhấp, bạn sẽ thấy loại cửa sổ như thế này:

how_do_you_close_your_trade_9600b4c6_40

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa các thông số giao dịch của mình hoặc đóng giao dịch bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

Bài viết này có hữu ích không?