Mức phí hoa hồng giao dịch mà chúng tôi áp dụng là bao nhiêu?

Có nhiều loại phí hoa hồng/tiền lãi trên StormGain:

- Phí hoa hồng trao đổi áp dụng khi quy đổi từ đồng tiền mã hóa này sang đồng tiền mã hóa khác. Khoản phí này được tính tại thời điểm quy đổi.

- Phí hoa hồng giao dịch áp dụng cho các các giao dịch có dùng đòn bẩy. Khoản phí này được tính tại thời điểm mở/đóng giao dịch.

- Lãi suất cấp vốn. Tiền lãi liên quan đến lãi suất cấp vốn có thể có giá trị dương hoặc âm. Phí này được tính hoặc thanh toán nhiều lần trong ngày, tại các thời điểm cụ thể cách những khoảng thời gian bằng nhau. Để biết đầy đủ thông tin, vui lòng nhấp vào đây .

Bạn có thể tìm thấy danh sách liệt kê đầy đủ các công cụ và phí hoa hồng/lãi suất liên quan trên trang web .

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

Bài viết liên quan

Mức phí hoa hồng giao dịch mà chúng tôi áp dụng là bao nhiêu?

Trao đổi tức thì

Các loại lệnh. Thị trường, Giới hạn/Dừng.

Trao đổi