Cách mở rộng vị thế của bạn

Bạn có thể tăng khối lượng giao dịch của mình trên nền tảng StormGain.

Để tăng khối lượng cho một giao dịch đã tồn tại, hãy chọn giao dịch bạn muốn tăng khối lượng từ danh sách 'Giao dịch mở' và nhấp một lần vào giao dịch đó bằng nút chuột trái. Bạn sẽ thấy một cửa sổ:

how_to_grow_your_position_937443d9_22

Nhấn nút 'Tăng số tiền'.

how_to_grow_your_position_937443d9_23

Nhập số tiền bạn muốn bổ sung thêm cho giao dịch của mình vào trường 'Thêm'. Xác nhận bằng cách nhấp vào 'Áp dụng'.

Bạn cũng có thể cài đặt sao cho giao dịch tăng khối lượng tự động. Điều này có thể được thực hiện với một giao dịch đã được mở. Chỉ cần đánh dấu vào ô 'Tự động tăng khối lượng giao dịch này cho lần tiếp theo'. Bạn cũng có thể tăng khối lượng cho một giao dịch mới.

Khi mở giao dịch mới, hãy đánh dấu vào trường 'Tự động tăng'.

how_to_grow_your_position_937443d9_24

Trong trường hợp này, mỗi khi khoản thua lỗ của bạn trong giao dịch này đạt 50%, thêm 50% giá trị giao dịch của bạn sẽ được tự động đầu tư để giữ cho giao dịch mở.

Bài viết này có hữu ích không?