Cách quản lý đăng ký nhận thông báo đẩy

Người dùng Android được tự động đăng ký nhận thông báo đẩy sau khi đăng ký trong ứng dụng.

Người dùng iOS được cung cấp tùy chọn đăng ký. Một thông báo sẽ xuất hiện sau khi bạn hoàn tất giao dịch đầu tiên trong tài khoản thử nghiệm hoặc tài khoản thực.

Cách hủy đăng ký:

Vào phần cài đặt điện thoại (chức năng này hoạt động khác nhau giữa các model điện thoại).

- Tìm mục "Thông báo".

how_to_manage_push_notification_subscriptions_f10598c8_21

 

Tại đây, bạn có thể chọn thông báo bạn muốn bật/tắt.

how_to_manage_push_notification_subscriptions_f10598c8_22

Chỉ cần chuyển sang phải để bật loại thông báo này hoặc chuyển sang trái để tắt.

Bài viết này có hữu ích không?