Tôi không nhận được tin nhắn SMS

Nếu bạn không nhận được tin nhắn văn bản, sẽ có một phương pháp thay thế để xác minh số điện thoại của bạn: cuộc gọi thoại. Bạn có thể yêu cầu cuộc gọi thoại thay vì tin nhắn văn bản sau 90 giây. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết. ​

Nếu bạn không thể nhận cuộc gọi thoại và muốn nhận mã bằng tin nhắn văn bản, bạn nên thực hiện các bước sau

1) Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất trên điện thoại của mình và không có ứng dụng nào can thiệp hoặc lọc các tin nhắn văn bản đến.

2) Khởi động lại thiết bị để buộc thiết bị kết nối lại với tháp di động cục bộ.

3) Kiểm tra lại việc gửi tin nhắn để xem sự cố có tiếp diễn hay không.

4) Kiểm tra lại việc sử dụng cùng một thẻ SIM với một thiết bị cầm tay khác và ngược lại.

5) Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện các bước từ 1-4, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để được hỗ trợ thêm.

.

Bài viết này có hữu ích không?