Các công cụ có sẵn để giao dịch và trao đổi

Ứng dụng StormGain cung cấp nhiều loại tiền mã hóa khác nhau để giao dịch và trao đổi.

Nền tảng này hiện cung cấp 34 cặp tiền mã hóa để giao dịch. Danh sách này bao gồm các cặp với Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, OmiseGO, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, Cardano, Monero, NEO, Zcash, EOS, Tron, Litecoin, QTUM, Nem, Stellar và Dash.

instruments_available_for_trade_and_exchange_ed83db94_13

Danh sách các công cụ có sẵn trên nền tảng có tại ta b 'HĐ tương lai'.

instruments_available_for_trade_and_exchange_ed83db94_14

Danh sách các công cụ có sẵn để giao dịch có trên trang Phí và giới hạn .

StormGain cũng cung cấp 22 cặp tiền mã hóa cho các hoạt động trao đổi (có sẵn trong tab 'Trao đổi' của ứng dụng).

instruments_available_for_trade_and_exchange_ed83db94_15

Bài viết này có hữu ích không?