Việc khai thác Bitcoin của StormGain có hợp pháp không?

StormGain là một ứng dụng cung cấp dịch vụ khai thác BTC trên đám mây miễn phí ngay trên ứng dụng, sau đó chúng có thể được sử dụng để giao dịch trên nền tảng. StormGain cũng là thành viên của Hiệp hội Blockchain của Ủy ban Tài chính, cung cấp một nền tảng giao dịch an toàn, đáng tin cậy.

Bài viết này có hữu ích không?