'Nhận biết khách hàng' và xác minh tài khoản

Nhận biết khách hàng là một chính sách mà nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty được quản lý khác sử dụng nhằm xác minh danh tính của khách hàng để có thể tiến hành kinh doanh với họ. Một trong những mục tiêu chính của chính sách này là nhằm giảm rủi ro của khách hàng.

Thông thường, quy trình này bao gồm việc cung cấp dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như:

·        Họ và tên

·        Ngày sinh

·        Địa chỉ

·        Quốc tịch

·        Bản chụp quét giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu.

Những tài liệu này có thể được yêu cầu như một phần của quy trình xác minh tài khoản. Mục đích chủ yếu là để bảo vệ tiền của Khách hàng.  Cần phải nhận thức được rằng loại yêu cầu này không phải là một khái niệm riêng biệt, mà là một quy trình xác minh tài khoản được kiểm soát chặt chẽ mà nhiều công ty quốc tế, đang tiến hành kinh doanh qua internet, đang thực hiện. Vui lòng hiểu rõ yêu cầu đó. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được sự hợp tác lâu dài dựa trên bằng chứng tài liệu về giao dịch, các hoạt động nạp và rút tiền.

Bài viết này có hữu ích không?