Trao đổi tức thì

Công cụ Quy mô trao đổi nhỏ nhất Hoa hồng
BCHBTC 0,00000001 BCH 0,25 %
BCHUSDT 0,0001 BCH 0,08 %
ETHBTC 0,000000001 ETH 0,25 %
LTCBTC 0.00001 LTC 0,25 %
BTCUSDT 0,00001 BTC 0,08 %
ETHUSDT 0,0001 ETH 0,08 %
LTCUSDT 0,001 LTC 0,08 %
XRPUSDT 0,1 XRP 0,08 %

 

Bài viết này có hữu ích không?