Nhảy đến nội dung

Làm thế nào để mở một giao dịch?

Trên nền tảng giao dịch, mở danh sách các công cụ trong mục Hợp đồng tương lai và chọn công cụ bạn muốn giao dịch.

1

Chọn một Ví trong cửa sổ "Giao dịch mới", nhập số tiền giao dịch, đặt mức đòn bẩy, Cắt lỗ và Chốt lời. Nếu bạn dự kiến đồng tiền mã hóa đó sẽ tăng giá, hãy chọn tùy chọn "Mua" và nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ giảm giá so với USDT, hãy chọn tùy chọn "Bán".

2

Phí giao dịch sẽ được áp dụng cho mọi giao dịch. Bạn cũng có thể nhìn thấy khoản phí được tính trong cửa sổ 'Vị thế mở'.

Dưới đây là minh họa về việc mở một vị thế tại một mức giá thị trường.

Nếu giá hiện tại chưa đạt mức mong muốn, nhà giao dịch có thể mở một lệnh chờ Cắt lỗ hoặc Chốt lời. Loại còn lại - lệnh chờ - được thực hiện khi chúng đáp ứng các điều kiện nhất định. Ví dụ như nhà giao dịch có thể đặt lệnh để mở giao dịch khi giá đạt đến một mức giá nhất định. Đặt các tham số giao dịch, giá mục tiêu để thực hiện giao dịch và hướng giao dịch.

3

Khi đạt tới mức giá này, vị thế sẽ được mở tự động.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi