Hạn mức thanh khoản

Tại StormGain, có một khái niệm gọi là số tiền giao dịch tối thiểu. Số tiền đó là 10 USDT đối với tất cả các loại tiền mã hóa. Tuy nhiên, khi tính đế n Đòn bẩy, số tiền này có thể tăng thêm 5, 50, hoặc 200 lần, tùy thuộc vào công cụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang Phí và giới hạn .  Số tiền nạp tối thiểu là 50 USDT.

Stormgain có hạn mức thanh khoản. Hạn mức thanh khoản ký quỹ đối với một giao dịch cụ thể có hiệu lực khi mức độ thua lỗ của một vị thế đạt đến số tiền đầu tư vào vị thế đó. Nói cách khác, khi thua lỗ đạt 80% số tiền khách hàng đầu tư vào vị thế bằng tiền của chính mình.  Tại thời điểm này, vị thế sẽ tự động bị đóng.

Lệnh gọi ký quỹ (Margin Call) là cảnh báo về việc ngưỡng đóng vị thế có khả năng bị vượt. Bạn sẽ nhận được thông báo khi khoản lỗ trên vị thế của bạn đạt tới 50% tổng số tiền. Điều này giúp bạn quyết định xem có nên tăng số tiền của vị thế, cập nhật các thông số Cắt lỗ và Chốt lời hay đóng vị thế.

Bài viết này có hữu ích không?