Đòn bẩy tối thiểu và tối đa

Các đồng tiền mã hóa có thể được giao dịch trên StormGain với Đòn bẩy.

Đòn bẩy được sử dụng để quản lý rủi ro khi thực hiện một giao dịch tiền mã hóa. Một Đòn bẩy cũng ảnh hưởng theo tỉ lệ đến số tiền hoa hồng được tính khi mở giao dịch và chuyển giao dịch sang một ngày giao dịch khác.

Đòn bẩy tối thiểu cho tất cả các loại tiền mã hóa có sẵn là 5. Mức tối đa phụ thuộc vào công cụ giao dịch, dao động trong khoảng từ 50 đến 150. Đòn bẩy có thể được thay đổi theo gia số là 1.

Mọi thay đổi đối với điều kiện giao dịch có trên trang Phí và giới hạn .

Bài viết này có hữu ích không?