Các loại lệnh cho giao dịch ký quỹ. Lệnh thị trường và lệnh giới hạn.

Nhà giao dịch có nhiều cách để hoàn thành giao dịch tiền mã hóa nhằm quản lý giao dịch của mình một cách hiệu quả. Họ cũng có thể thiết lập và thay đổi giá mục tiêu và/hoặc giới hạn thua lỗ.

Tất cả các lệnh được chia thành hai loại: lệnh thị trường và lệnh giới hạn.

Lệnh thị trường là lệnh để mở và đóng các vị thế theo giá thị trường ngay sau khi gửi lệnh. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch kết thúc giao dịch tại thời điểm này ở mức giá hiện tại. Để làm điều đó, các nhà giao dịch phải mở cửa sổ giao dịch, nhập thông tin giao dịch (khối lượng được giao dịch và mức đòn bẩy) và xác định đó là lệnh mua hay lệnh bán. Cũng có thể đặt cả mức Chốt lời và Cắt lỗ.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_13

Các nhà giao dịch có thể kết thúc vị thế họ đã chọn trong phần 'vị thế mở' bằng cách nhấp vào 'Đóng' để đóng một vị thế tại mức giá thị trường hiện tại.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_14

Loại còn lại là lệnh giới hạn, được thực hiện khi một số điều kiện đặt ra được đáp ứng. Ví dụ như nhà giao dịch có thể đặt lệnh để mở giao dịch khi giá đạt đến một mức giá nhất định. Để đặt lệnh này, hãy chuyển đến tab "Giới hạn/Dừng" trong cửa sổ để mở giao dịch.

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_15

Sau đó, hãy đặt các thông số của vị thế, giá mục tiêu mà tại đó giao dịch sẽ mở và hướng giao dịch.

Nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh Cắt lỗ để tránh phải chịu thêm rủi ro. Các nhà giao dịch có thể quyết định trước những giới hạn mà họ muốn đặt ra cho những rủi ro tiềm ẩn. Bạn có thể đặt lệnh Cắt lỗ khi đạt đến một mức giá cụ thể đối với một vị thế mở. Chỉ cần chọn vị thế thích hợp từ danh sách tất cả các vị thế đang mở. Bạn sẽ thấy một cửa sổ:

order_types_for_margin_trading_market_and_limit_orders_7be394d7_16

Kích hoạt tùy chọn "Khi giá đạt mức" bằng cách nhấp chuột trái vào tùy chọn đó.  Nhập giá trị mong muốn và nhấp vào "Lưu".

Nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh Chốt lời để giữ một số tiền lãi nhất định. Thị trường tiền mã hóa cực kỳ biến động nên thường dẫn đến tình huống giá tăng rất nhanh trước khi chiều ngược lại cũng xảy ra nhanh không kém. Đặt lệnh Chốt lời để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội chốt lãi. Các nhà giao dịch có thể đặt một mức giá cụ thể mà giao dịch sẽ đóng khi giá đạt tới mức đó. Cách đặt lệnh Chốt lời cũng giống như cách đặt lệnh Cắt lỗ (xem quy trình được mô tả ở trên).

Bài viết này có hữu ích không?