Nhảy đến nội dung

Phí ký quỹ

Khi giao dịch trên nền tảng StormGain, bạn sẽ bị tính phí ký quỹ (funding fee) vài lần trong ngày. Các phí này được áp dụng đều đặn và định kỳ.

Phí ký quỹ có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào loại vị thế của bạn (mua/bán) đối với bất kỳ cặp tiền mã hóa nhất định nào. Điều này là do khoản phí được tính dựa trên chênh lệch giữa hợp đồng thị trường vĩnh viễn và giá giao ngay.  Do đó, phí ký quỹ có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường.

Bạn có thể xem số tiền phí ký quỹ và thời gian cho đến khi số tiền này được trừ lần tiếp theo vào tài khoản của bạn mỗi khi bạn mở một vị thế mới.

1

Hình: Nền tảng web

 

Hình: Ứng dụng di động

Ngoài ra, bạn có thể xem chi tiết về khoản phí ký quỹ và thời điểm nó sẽ được trừ vào tài khoản của bạn trong báo cáo giao dịch của bạn.

2

 

Nền tảng web

 

Ứng dụng di độn

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi