Nhảy đến nội dung

Phí nạp và rút tiền

Nhà giao dịch có thể sử dụng tiền mã hóa và thẻ ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản giao dịch hoặc rút tiền từ đó.

Mức phí khác nhau tùy thuộc vào phương thức nạp tiền/rút tiền.

Nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ tín dụng sẽ mất phí 5% (tối thiểu 10 USD).

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch bằng ví tiền mã hóa sẽ không mất phí.

Phí rút tiền sang một ví tiền mã hóa bên ngoài là 0,1%.

Xin lưu ý rằng có các giới hạn áp dụng cho số tiền nạp và rút tối thiểu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên trang Phí và giới hạn (https://stormgain.com/vi/fees-and-limits).

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi