Nhảy đến nội dung

Quy trình đăng ký

Đăng ký tài khoản giao dịch vô cùng dễ dàng. Để đăng ký tài khoản, hãy nhấp hoặc nhấn vào 'Đăng ký tài khoản' trong ứng dụng  https://app.stormgain.com/ (nền tảng web hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh/máy tính bảng).

1 

Nhập thông tin vào trường Email và Mật khẩu trong cửa sổ bật lên. Sau đó, xác nhận đăng ký bằng cách nhấp/nhấn vào 'Đăng ký tài khoản'.

Hoặc bạn có thể đăng ký tại https://stormgain.com/

Nhập thông tin vào trường Email và Mật khẩu, sau đó nhấp 'Đăng ký'.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi