Quy định về việc sử dụng tiền đào được

Chú ý! Bắt đầu từ ngày 01/4/2024, các quy định mới về việc sử dụng tiền đào được sẽ có hiệu lực. 

Cũng giống như trước đây, bạn sẽ có thể sử dụng mọi khoản tiền đào được vào hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, để làm như vậy, bạn cần có đủ số tiền thực trong tài khoản của mình. Để có thể mở giao dịch bằng tiền thưởng từ công cụ đào, bạn cần có tỷ lệ tiền thực trên tiền thưởng trong tài khoản của mình là 4:1 (80% tiền thực và 20% tiền thưởng từ công cụ đào). Ví dụ, để kích hoạt 10 USDT mà bạn đào được, bạn phải có 40 USDT tiền thực trong ví USDT của mình. Khi đáp ứng điều kiện này, bạn sẽ tự động có sẵn 50 USDT để giao dịch. Khi sử dụng tiền đào được để giao dịch, bạn phải nhớ rằng trước tiên phải sử dụng tiền thực khi giao dịch. Tiền thưởng từ việc đào chỉ bắt đầu được sử dụng sau khi tất cả số tiền thực đã được dùng tới.

Tiền đào được sẽ giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn vì chúng có thể giúp duy trì vị thế trong trường hợp có khả năng giá giảm hoặc có những thay đổi tạm thời về điều kiện thị trường. Trong những tình huống vậy, tiền đào được có thể đóng vai trò như một "chiếc đệm" an toàn, giữ cho các vị thế không bị đóng khi thua lỗ và giúp hỗ trợ thêm cho các vị thế của bạn.

Với những thay đổi này, trước khi bắt đầu sử dụng tiền đào được vào giao dịch, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng số dư tài khoản giao dịch của mình có đủ số tiền thực để cho phép bạn kích hoạt tiền thưởng và sử dụng chúng theo đúng quy định. 
 

Tôi đã rút tiền từ công cụ đào nhưng không thấy chúng trong số dư của mình 

Đảm bảo tỷ lệ giữa tiền thực và tiền thưởng trong số dư của bạn (80% tiền thực và 20% tiền thưởng hay tiền thực:tiền thưởng = 4:1) là điều kiện chính để kích hoạt các giao dịch mà bạn sử dụng tiền đã đào.
 
Nếu bạn không có đủ tiền thực trong tài khoản để kích hoạt số tiền thưởng tương ứng từ công cụ đào, thì tiền thưởng sẽ vẫn ở trạng thái không hoạt động. Nói cách khác, lúc đó bạn sẽ không thể sử dụng tiền thưởng trong giao dịch.

Khi bạn nạp tiền thực vào tài khoản, số tiền đào được sẽ được điều chỉnh và số tiền thưởng tương ứng sẽ được mở khóa và có thể được sử dụng trong giao dịch.

Quá trình vô hiệu hóa tiền thưởng đang hoạt động và ngược lại là một phần trong cách quản lý hiệu quả tiền thưởng, cho phép bạn duy trì tỷ lệ nhất định giữa tiền thực và tiền thưởng trong tài khoản của mình và đảm bảo việc tuân thủ các quy định được áp dụng.


Tôi đã rút tiền thực và tiền đào được đã bị trừ mất khỏi số dư của tôi

Khi số tiền thực trong tài khoản của bạn thay đổi khiến cho tỷ lệ (80% tiền thực, 20% tiền thưởng) không còn được đáp ứng, thì một phần tiền đào được sẽ trở nên bất hoạt. Để có thể giao dịch bằng tiền đào được, hãy nạp tiền thực vào tài khoản.

Tôi không thể rút hoặc trao đổi tiền đào được

Tiền đào được chỉ có thể được sử dụng để giao dịch, nên bạn không thể rút về hoặc trao đổi. Điều đó có nghĩa là tất cả lợi nhuận kiếm được từ các giao dịch sử dụng tiền đào được đều có thể được trao đổi hoặc rút sang ví tiền mã hóa bên ngoài.


Chú ý! Điều quan trọng bạn cần nhớ là việc giao dịch có đi kèm rủi ro. Vì vậy, bạn phải hết sức thận trọng và tiến hành nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào khi đầu tư.
 

Bài viết này có hữu ích không?

Bài viết liên quan

Thợ đào đám mây của StormGain

Quy định về việc sử dụng tiền đào được