Chỉ báo giao dịch

Khi quyết định nên sử dụng giải pháp giao dịch nào, các nhà giao dịch và nhà đầu tư luôn lựa chọn phân tích kỹ thuật. Điều này liên quan đến việc tiến hành phân tích thị trường bằng việc sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau.  Tính năng phân tích kỹ thuật của chúng tôi chỉ có sẵn trên nền tảng web StormGain .

Nếu bạn muốn thêm chỉ báo vào biểu đồ đã cho, trước tiên bạn cần vào chế độ toàn màn hình bằng cách nhấp vào nút "Chỉ báo/Toàn màn hình".

trading_indicators_b1f032c3_7

Khi bạn vào chế độ toàn màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng "Chỉ báo" và chọn loại chỉ báo mong muốn (xu hướng, chỉ báo dao động hoặc chỉ báo biến động) rồi sau đó chọn chỉ báo bạn muốn áp dụng từ menu thả xuống. Chỉ báo được chọn sau đó sẽ xuất hiện trên biểu đồ.

trading_indicators_b1f032c3_8

Khi đó, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình để cho biết chỉ báo nào đã được thêm. Ngoài ra còn có một tùy chọn để chỉnh sửa các thông số mặc định của chỉ báo. Có thể truy cập mục này bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh chỉ báo.

trading_indicators_b1f032c3_9

Bạn có thể tìm thấy một danh sách chứa đầy đủ các chỉ báo khả dụng trong tab "Chỉ báo" của nền tảng.

Bài viết này có hữu ích không?