Tín hiệu giao dịch

Các tín hiệu giao dịch của chúng tôi cung cấp một giải pháp giao dịch tiền mã hóa tạo sẵn. Tất cả những gì nhà giao dịch phải làm là chọn số tiền giao dịch và Đòn bẩy. Giải pháp này cung cấp các khuyến nghị về hướng, giá vào lệnh, các thông số Chốt lời và Cắt lỗ của giao dịch. Tính năng này chỉ sẵn có trên ứng dụng di động của chúng tôi.

Nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của tính năng này, chỉ cần chọn "Có tín hiệu" trong tab "HĐ tương lai".

trading_signals_4b7434ca_22

Sau đó, một danh sách các công cụ hiện có tín hiệu giao dịch được tạo sẵn sẽ xuất hiện. Các công cụ có sẵn sẽ được đánh dấu bằng một biểu tượng đặc biệt.

trading_signals_4b7434ca_23

Để sử dụng tín hiệu, chỉ cần nhấp vào đồng tiền mã hóa bạn đã chọn. Khi đó, một cửa sổ giao dịch sẽ mở ra.

trading_signals_4b7434ca_24

Sau đó, nhấp vào nút tín hiệu tương ứng. Trong ví dụ này, đây là "Tín hiệu mua".

trading_signals_4b7434ca_25

Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu đó để mở giao dịch hoặc sửa đổi các thông số mặc định của nó, hãy nhấp vào "Sử dụng tín hiệu". Một cửa sổ thoại sẽ mở ra.

trading_signals_4b7434ca_26

Bạn có thể thay đổi số tiền đầu tư hoặc Đòn bẩy bằng cách nhấp vào tab tương ứng trong nền tảng.

trading_signals_4b7434ca_27

trading_signals_4b7434ca_28

Mức Chốt lời và Cắt lỗ của bạn sẽ tự động tính toán lại theo các thông số giao dịch đã nhập. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào "Xác nhận Mua (Bán) tại mức giá…"

Bài viết này có hữu ích không?