Các loại lệnh. Thị trường, Giới hạn/Dừng.

Trong quá trình trao đổi, bạn còn có thể sử dụng các loại lệnh khác nhau.

Bạn chỉ có thể chọn loại lệnh trên sàn giao dịch nâng cao.

1

 

Để trao đổi theo tỷ giá thị trường hiện tại, hãy chọn tab "Thị trường" trong cửa sổ bật lên

Trong trường hợp này, việc trao đổi sẽ được thực hiện theo tỷ giá bạn thấy trên nút Mua/Bán. Chỉ cần nhập số tiền giao dịch.

Bạn có thể giao dịch ở mức giá mà mình đã chọn trước.

Để làm vậy, hãy chọn giá Giới hạn/Dừng (lệnh mua/bán tiền mã hóa khi giá đạt đến mức giá mà bạn đã chỉ định) trong cửa sổ bật lên.

Nhập giá bạn muốn giao dịch và lượng tiền mã hóa bạn muốn mua hoặc bán. Tiếp theo, nhấp vào Mua (nếu bạn mua tiền mã hóa) hoặc Bán (nếu bạn trao đổi, ví dụ: USDT).

Chờ hệ thống xác nhận.

 

Lệnh vừa được đưa vào danh sách Lệnh hiện hoạt.

6

Bạn có thể hủy lệnh này bất cứ lúc nào. Di chuột qua cột "Đã điền" và nút "Hủy" sẽ xuất hiện. Nhấp vào và xác nhận rằng bạn muốn xóa lệnh này bằng cách nhấp vào nút "Đóng".

Bài viết này có hữu ích không?

Bài viết liên quan

Mức phí hoa hồng giao dịch mà chúng tôi áp dụng là bao nhiêu?

Trao đổi tức thì

Các loại lệnh. Thị trường, Giới hạn/Dừng.

Trao đổi