Staking chưa mở khóa

Staking mở khóa (unlocked staking) sẽ tạo cơ hội cho người dùng StormGain kiếm lợi nhuận từ tài sản họ nắm giữ mà không cần để tiền chết, tức là vẫn để tiền tham gia vào các hoạt động khác, chẳng hạn như giao dịch hoặc trao đổi, trên nền tảng StormGain.

Staking cổ điển có nghĩa là nắm giữ hoặc "đóng băng" một lượng tiền nhất định trong ví của bạn để kiếm lãi từ số tiền mã hóa mà bạn sở hữu. Không giống như staking truyền thống, staking mở khóa cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ tài sản mà không cần đóng băng chúng.

Staking mở khóa có sẵn cho tất cả khách hàng StormGain bắt đầu từ trạng thái khách hàng thân thiết Tiêu chuẩn https://app.stormgain.com/loyalty-program/. Thứ hạng tài khoản khách hàng thân thiết càng cao, thì lợi nhuận hằng năm cho staking sẽ càng cao, có nghĩa là phần thưởng từ staking sẽ càng lớn.

Bạn cần có ít nhất 10 USDT hoặc bất kỳ loại tiền mã hóa nào khác để bắt đầu staking.

Hãy kích hoạt tính năng staking và kiếm tiền với StormGain!

Sau khi bạn kích hoạt tính năng Unlocked Staking, bạn sẽ thấy bảng đếm ngược hiển thị lượng thời gian còn lại cho đến phiên hoạt động tiếp theo.

Để tiếp tục kiếm thu nhập thụ động, bạn sẽ cần quay lại nền tảng và kích hoạt lại tính năng "Góp cổ phần". Mỗi phiên kéo dài 48 giờ. Tiền lãi kiếm được sẽ tự động được thêm vào số dư của bạn ngay sau khi phiên staking kết thúc.

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng đồng Tether (USDT) theo mặc định. Sau lần thanh toán đầu tiên, bạn sẽ thấy "Tổng số tiền lãi kiếm được" trong phần "Staking mở khóa". Đây là nơi bạn có thể theo dõi số tiền bạn đã kiếm được từ việc staking cho một phiên đã chọn.

Lưu ý quan trọng! Nếu bạn đã rút tiền (hoặc sử dụng chúng để chi cho các hoạt động giao dịch), bạn sẽ không kiếm được lãi từ việc staking trong phiên.

Tất cả số tiền bạn kiếm được chỉ có thể được sử dụng để giao dịch. Bất kỳ lợi nhuận nào bạn kiếm được trong các giao dịch đó sẽ thuộc về bạn để sử dụng cho việc trao đổi hoặc rút tiền.

Bài viết này có hữu ích không?