Trạng thái chương trình khách hàng thân thiết là gì? Các trạng thái đó có ảnh hưởng tới tốc độ đào của tôi không?

Trạng thái chương trình khách hàng thân thiết có liên quan đến khối lượng giao dịch của bạn và quyết định tốc độ đào của bạn. Cấp độ trạng thái chương trình khách hàng thân thiết và khối lượng giao dịch của bạn càng cao thì bạn có thể đào càng nhanh. Tìm hiểu thêm về Chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi tại đây .

Bài viết này có hữu ích không?