Cần biết những gì về Quyền chọn tiền mã hóa?

Quyền chọn tiền mã hóa

Quyền chọn tiền mã hóa khác với các quyền chọn truyền thống ở chỗ đây là các công cụ phái sinh cho phép bạn giao dịch trên biến động giá của tài sản tiền mã hóa cơ sở mà không cần phải trực tiếp sở hữu tài sản đó. Khi giao dịch quyền chọn tiền mã hóa, mức lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn là khoản chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của vị thế, tùy thuộc vào tình hình giá giao dịch khi hợp đồng quyền chọn tiền mã hóa được kích hoạt.

StormGain tạo mọi điều kiện để bạn giao dịch các quyền chọn tiền mã hóa trên nhiều loại tài sản tiền mã hóa khác nhau. Các tài sản tiền mã hóa có thể được giao dịch dưới dạng quyền chọn được liệt kê trong mục Quyền chọn của nền tảng, dưới dạng một tiểu mục của tài sản tiền mã hóa tương ứng. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các loại hợp đồng quyền chọn khác nhau, chẳng hạn như mua và bán, cùng với thông tin về ngày hết hạn và giá thực hiện.

Ví dụ

Như ở ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy các quyền chọn Mua và Bán Bitcoin mà sẽ hết hạn vào tháng 11 với giá thực hiện dao động từ 19.100 USD đến 19.400 USD.


what_do_i_ned_to_know_about_crypto_options_20738665_17

Sự khác biệt chính giữa các quyền chọn tiền mã hóa dưới dạng các công cụ phái sinh và các quyền chọn thực, truyền thống đó là với quyền chọn tiền mã hóa, bạn sẽ không thể mua tài sản cơ sở ở mức giá đã chỉ định trước khi hết hạn. Thay vào đó, bạn chỉ đang giao dịch các biến động giá của tài sản cơ sở.

So sánh quyền chọn tiền mã hóa với quyền chọn truyền thống

Giờ đây khi chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản về quyền chọn tiền mã hóa, hãy cùng điểm qua một số thông tin cơ bản về quyền chọn truyền thống để giúp bạn tự tin hơn nữa khi giao dịch. Quyền chọn truyền thống là các công cụ tài chính phái sinh có giá trị được xác định bởi tài sản cơ sở, chẳng hạn như chỉ số vốn chủ sở hữu, cổ phiếu hoặc hàng hóa. Công cụ này cung cấp cho các nhà giao dịch quyền chọn, nhưng không phải là yêu cầu, để mua hoặc bán một số lượng cụ thể của tài sản cơ sở ở mức giá mà tài sản đó được giao dịch khi khởi tạo hợp đồng. Bởi vì đây không phải là một yêu cầu, nên loại quyền chọn này không bắt buộc nhà giao dịch phải mua hoặc bán, do đó cung cấp khả năng linh hoạt cao hơn.

  • Quyền chọn mua (call option) cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua tài sản cơ sở với mức giá được xác định trước trong một khung thời gian nhất định.
  • Quyền chọn bán (put option) cung cấp cho chủ sở hữu quyền bán tài sản cơ sở với mức giá được xác định trước trong một khung thời gian nhất định.

what_do_i_ned_to_know_about_crypto_options_20738665_18

  • Tài sản cơ sở (underlying asset) là công cụ tài chính mà sự biến động giá của nó quyết định giá trị của quyền chọn sẽ tăng hay giảm.
  • Giá thực hiện (strike price) là giá mà tại đó tài sản cơ sở có thể được mua, trong trường hợp quyền chọn mua, hoặc bán, trong trường hợp quyền chọn bán, nếu chúng được thực hiện trước khi hết hạn.
  • Ngày hết hạn (expiry/expiration date) là khung thời gian cụ thể mà quyền chọn có thể được thực hiện. Khoảng thời gian từ khi khởi tạo hợp đồng đến khi hết hạn được gọi là “thời gian đáo hạn” (time to maturity). Xin lưu ý rằng các quyền chọn tiền mã hóa được cung cấp trên StormGain sẽ tự động hết hạn vào ngày hết hạn, có nghĩa là vị thế sẽ tự động bị đóng nếu không được bán vào thời điểm đó. Do đó, cần chú ý theo dõi chặt chẽ các hợp đồng quyền chọn tiền mã hóa của bạn.

 

Tiếp theo, sau khi bạn đã nắm những điều cơ bản, hãy tìm hiểu về lý do tại sao bạn nên giao dịch quyền chọn tiền mã hóa.

Các yếu tố quyết định giá của Quyền chọn tiền mã hóa

Không cần phải dành hàng giờ để tìm hiểu quá nhiều chi tiết và công thức tài chính, chúng ta vẫn có thể nói rằng dưới đây là các yếu tố chính xác định giá trị của các quyền chọn tiền mã hóa:

Giá của tài sản cơ sở là yếu tố quyết định cơ bản. Sự biến động của thị trường là một yếu tố chính khác quyết định giá cả và giá trị của các quyền chọn tiền mã hóa. Sự biến động lớn hơn thường dẫn tới việc tăng giá của các quyền chọn tiền mã hóa tương ứng. Ngày hết hạn cũng ảnh hưởng đến giá cả. Khoảng thời gian từ khi mở hợp đồng tới lúc hết hạn càng dài, thì khả năng quyền chọn sẽ đạt hoặc vượt quá mức giá thực hiện của nó càng lớn. Các quyền chọn có ngày hết hạn quá xa được gọi là quyền chọn dài hạn (LEAPS) và thường có giá cao hơn. Cuối cùng, mức cung và cầu đối với các quyền chọn tiền mã hóa cụ thể cũng là yếu tố sẽ ảnh hưởng đến giá của nó.

Bài viết này có hữu ích không?