Thế nào là Sổ lệnh?

Sổ lệnh hay Độ sâu thị trường (DOM) là thước đo cung và cầu về tài sản và có thể giao dịch và thanh khoản. Thước đo này dựa trên số lượng các lệnh Mua và Bán đang mở cho một tài sản cụ thể, lệnh trao đổi hoặc hợp đồng tương lai. Càng có nhiều lệnh được đặt, thì thị trường càng sâu hoặc càng dễ thanh khoản. Sổ lệnh đại diện cho danh sách các lệnh giới hạn cho một tài sản có thể giao dịch.

what_does_order_bok_mean_6ffddcd7_7

Chênh lệch và Sổ lệnh

Một giao dịch trên thị trường chỉ xảy ra khi giá trị của giao dịch thỏa mãn kỳ vọng của cả người bán và người mua. Tuy nhiên, không có cuộc thương lượng nào diễn ra giữa các bên trên các nền tảng tài chính; tất cả các giao dịch được kết thúc với sự trợ giúp của thị trường và các lệnh Mua/Bán.

Phương thức hoạt động của Sổ lệnh

Độ sâu thị trường, hay Sổ lệnh, hiển thị giá Mua và Bán hiện tại của thị trường. Ngay khi có một lệnh đặt bán một số lượng tài sản được yêu cầu có Giá bán trùng khớp với giá Mua cho cùng khối lượng tài sản đó thì giao dịch sẽ diễn ra.

Trong Sổ lệnh của StormGain, người dùng có thể xem các lệnh thị trường hiện tại, lệnh Mua là giá mua và lệnh Bán là giá bán. Hiện tại, tính thanh khoản trong Sổ lệnh được cung cấp bởi các tổ chức tạo lập thị trường. Tuy nhiên, trong các bản cập nhật sau này, khách hàng của chúng tôi cũng có thể xem tính thanh khoản của họ.

Giao dịch được thực hiện tự động đối với các lệnh giới hạn. Ví dụ, nếu nhà giao dịch muốn ấn định mức lỗ và đặt lệnh giới hạn bán (Cắt lỗ) tại một mức giá nhất định, thì lệnh của nhà giao dịch đó sẽ tự động được thực hiện nếu giá đạt đến mức đó.

Bài viết này có hữu ích không?