Quy trình giao dịch diễn ra như thế nào và Tính năng Đòn bẩy là gì?

Nguyên tắc giao dịch cơ bản trong nền tảng StormGain như sau: kết quả của một giao dịch thay đổi tỷ lệ thuận với giá của tài sản cơ bản được sử dụng trong giao dịch đó.

Để quản lý tiền của mình hiệu quả hơn, nhà giao dịch có thể sử dụng Tính năng Đòn bẩy, được đặt tại thời điểm mở giao dịch.

Đòn bẩy là một giá trị xác định kết quả giao dịch thay đổi như thế nào so với giá tài sản cơ bản.

Đối với giao dịch tài sản, bạn chỉ có thể sử dụng số nguyên làm giá trị Đòn bẩy.

Để xem giá trị Đòn bẩy tối đa có thể có cho mỗi công cụ giao dịch, vui lòng truy cập trang web.

 

Bài viết này có hữu ích không?