Đòn bẩy là gì và làm thế nào để thay đổi Đòn bẩy?

Đòn bẩy được sử dụng để quản lý rủi ro khi thực hiện một giao dịch tiền mã hóa. Một Đòn bẩy cũng ảnh hưởng theo tỉ lệ đến số tiền hoa hồng được tính khi mở giao dịch và chuyển giao dịch sang một ngày giao dịch khác.

Đòn bẩy giúp bạn có thể gia tăng lợi nhuận giao dịch. Nó cũng cho phép bạn sử dụng tiền có sẵn trong tài khoản StormGain của mình hiệu quả hơn. Sử dụng Đòn bẩy cũng giống như bạn đang sử dụng số tiền lớn gấp 300 lần số tiền có sẵn trong tài khoản của bạn khi hoàn thành các giao dịch tiền mã hóa.

Mức Đòn bẩy tối đa để hoàn thành các giao dịch phụ thuộc vào công cụ giao dịch và có thể thay đổi trong phạm vi từ 5 đến 300 (với bước 1). Bạn có thể xem các điều kiện giao dịch chi tiết cho từng công cụ, bao gồm cả Đòn bẩy tối đa của công cụ đó, trên trang Phí và giới hạn .

Đòn bẩy được đặt khi mở vị thế.

what_is_a_leverage_and_how_can_it_be_changed_3d9cbbc7_11

Mức Đòn bẩy có thể được đặt thủ công trong trường thích hợp hoặc bằng cách chọn mức mong muốn trên thang trượt và sau đó nhấp vào 'OK'.

what_is_a_leverage_and_how_can_it_be_changed_3d9cbbc7_12

Không thể thay đổi Đòn bẩy sau khi đã mở vị thế.

Bài viết này có hữu ích không?