Bán (giá Bán) và mua (giá Mua) là gì?

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, điều quan trọng cần lưu ý là luôn có 2 mức giá tại một thời điểm bất kỳ: giá mà bạn có thể mua một tài sản (giá Bán) và giá mà bạn có thể bán một tài sản (giá Mua).

Chỉ cần nghĩ giống như khi bạn đến ngân hàng để đổi ngoại tệ. Bạn cũng sẽ thấy hai mức giá được cung cấp ở đó: giá mua và giá bán. Giá Mua luôn cao hơn Giá Bán. Thị trường tiền mã hóa cũng giống hệt như vậy. Giá Bán là mức giá bạn trả khi mua tiền mã hóa còn giá Mua là mức giá bạn nhận về khi bán tiền mã hóa.

Giả sử bạn muốn mở một giao dịch. Trước tiên, bạn cần phân tích biểu đồ một chút nếu muốn đưa ra quyết định đúng đắn. Trên biểu đồ, bạn sẽ thấy giá trung bình. Đây là giá trung bình giữa giá Mua và Giá bán.

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn quyết định mua. Trong cửa sổ giao dịch đang mở, giá bạn sẽ thấy là giá Bán. Đó là mức giá mà bạn sẽ trả khi mua đồng tiền đã chọn.

 

what_is_bid_price_and_ask_price_626058c9_3

 

Bây giờ khi bạn đã mua được đồng tiền mã hóa mong muốn, bước cuối cùng bạn sẽ phải đóng giao dịch. Khi bạn đóng vị thế của mình, bạn sẽ thực hiện điều đó ở mức giá Mua. Theo logic, nếu bạn đã mua một tài sản nào đó thì giờ bạn sẽ cần bán tài sản đó. Còn nếu trước đây bạn đã bán tài sản đó, thì bây giờ bạn sẽ cần mua lại nó. Thế nên bạn sẽ mở một vị thế ở mức giá Mua và đóng vị thế đó ở mức giá Bán.

Các lệnh giới hạn cũng được thực hiện ở mức giá Mua nếu chúng là lệnh bán và ở mức Giá bán nếu chúng là lệnh mua. Các lệnh giới hạn Chốt lời và Cắt lỗ được thực hiện theo cách tương tự - đó là ở mức giá Bán hoặc giá Mua tùy thuộc vào loại giao dịch.

what_is_bid_price_and_ask_price_626058c9_4

Điều quan trọng cần ghi nhớ là: Nếu bạn đang bán tài sản nào đó, nó sẽ ở mức giá thấp hơn (giá Mua). Nếu bạn đang mua tài sản đó, nó sẽ ở mức giá cao hơn (giá Bán).

Bài viết này có hữu ích không?