Hàm băm là gì?

Một hàm băm (hay mã tx) là địa chỉ duy nhất của giao dịch bạn thực hiện trong một blockchain.

Hầu hết hàm băm là sự kết hợp của các chữ số và chữ cái thường (chữ in hoa trên Ripple) thể hiện bằng chứng rằng tiền đã được gửi.

Bất cứ khi nào bạn thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được một hàm băm hiển thị trong ví của mình.

Quy trình như sau: Hàm băm sẽ nằm trong một blockchain.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp hàm băm.

Đôi khi, bắt buộc phải có hàm băm để tìm khoản thanh toán của bạn và giải quyết các vấn đề, nếu có.

 

Bài viết này có hữu ích không?