Tiền thưởng nhờ nhấp chuột hàng ngày (Daily Click Bonus) là gì?

Tiền thưởng nhờ nhấp chuột hàng ngày là số tiền USDT mà bạn có thể nhận được hàng ngày bằng cách tiến hành một số lượt nhấp chuột nhất định trong ứng dụng Thợ đào tiền mã hóa (Crypto Miner). Tiền thưởng cho các lần nhấp sẽ được ghi có vào số dư tài khoản Thợ đào của bạn. Đây là cách chương trình tiền thưởng này hoạt động: sau khi tính năng thợ đào được kích hoạt vào lần đầu tiên, người dùng sẽ nhận được khoảng thời gian giới hạn là 100 giờ để nhận được tiền thưởng qua việc nhấp chuột hàng ngày. Trong tài khoản Thợ đào tiền mã hóa, bạn có thể thấy thang đếm hiển thị thời gian còn lại và số tiền thưởng.

 

Đối với lần nhấp đầu tiên, bạn nhận được 0,5 USDT.

Đối với lần nhấp thứ 5, bạn nhận được 1 USDT.

Đối với lần nhấp thứ 10, bạn nhận được 1,5 USDT

Đối với lần nhấp thứ 15, bạn nhận được 2 USDT.

 

Khi sử dụng hết 100 giờ, tiền thưởng sẽ không còn nữa.

 

Xin lưu ý rằng loại tiền thưởng này chỉ áp dụng cho những người mới gia nhập sau khi họ kích hoạt công cụ khai thác lần đầu tiên.

Nếu bạn đã kích hoạt công cụ Thợ đào tiền mã hóa, bạn sẽ không được nhận tiền thưởng nhờ nhấp chuột hàng ngày. Bạn sẽ không thấy thang đếm tiền thưởng 100 giờ trên tài khoản của mình. Khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng Thợ đào tiền mã hóa mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Bài viết này có hữu ích không?