Tại sao yêu cầu rút tiền của tôi được xử lý thủ công?

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, yêu cầu rút tiền đòi hỏi các thủ tục xác minh bổ sung, chuyên sâu hơn về phía chúng tôi. Các thủ tục xác minh này được thực hiện nhằm để đảm bảo an toàn cho tiền trong tài khoản của khách hàng.

Nếu yêu cầu của bạn được gửi để xử lý thủ công, bạn sẽ nhận được thông báo về điều này khi yêu cầu được tạo.

 

Xin lưu ý rằng việc xác minh này nhằm đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng. Về phía mình, chúng tôi không giới hạn tốc độ rút tiền và đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất cho khách hàng khi làm việc với công ty của chúng tôi. Các yêu cầu rút tiền như vậy được các chuyên gia của chúng tôi xử lý theo cách thủ công trong giờ làm việc. Quá trình này thường mất không quá một ngày làm việc.

Ngay sau khi chuyên gia của chúng tôi xử lý xong yêu cầu, nó sẽ xuất hiện trong mục Ví - Lịch sử giao dịch trên tài khoản của bạn.

Để duy trì tính bảo mật của các thủ tục xác minh này, lý do xác minh cũng như các thủ tục chi tiết liên quan sẽ không thể được tiết lộ.

Cảm ơn bạn đã thông cảm.

Bài viết này có hữu ích không?