Nhảy đến nội dung

Lợi nhuận tiềm năng mà bạn tạo ra với các quyền chọn tiền mã hóa phụ thuộc vào việc bạn có biết cách thức đúng để sử dụng công cụ này hay không.

Có lẽ điểm hấp dẫn chính khi nói đến giao dịch quyền chọn tiền mã hóa là công cụ này có mức độ biến động cao hơn nhiều.

Chia sẻ lợi nhuận là một cách tiếp cận cho phép người dùng tránh ph

Trên nền tảng giao dịch,

Sổ lệnh hay Độ sâu

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, điều quan trọng cần lưu ý là luôn có 2 mức giá tại mộ

Khi giao dịch trên nền tảng StormGain, bạn sẽ bị tính phí ký quỹ (funding fee) vài lần trong ngày. Các phí này được áp dụng đều đặn và định kỳ.