Trao đổi tức thì

Mức phí hoa hồng giao dịch mà chúng tôi áp dụng là bao nhiêu?

Có nhiều loại phí hoa hồng/tiền lãi trên StormGain:

Trao đổi tức thì

Các loại lệnh. Thị trường, Giới hạn/Dừng.

Trong quá trình trao đổi, bạn còn có thể sử dụng các loại lệnh khác nhau. Bạn chỉ có thể chọn loại lệnh trên sàn giao dịch nâng cao.

Trao đổi

Bên cạnh nhiều tính năng khác, nền tảng StormGain còn có tính năng trao đổi tiền mã hóa. Nếu bạn có tiền thực trong tài khoản của mình dưới dạng bất kỳ loại tiền mã hóa nào mà nền tảng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi chúng qua tab "Exchange" (Trao đổi).

Liên quan nhất

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Tôi nạp tiền bằng cách nào

Bạn có thể nạp bổ sung tiền vào tài khoản bằng cách chuyển tiền mã hóa từ một ví tiền mã hóa hiện có bằng thẻ tín dụng thông qua dịch vụ SIMPLEX.

Quy định về việc sử dụng tiền đào được

Chú ý! Bắt đầu từ ngày 01/4/2024, các quy định mới về việc sử dụng tiền đào được sẽ có hiệu lực.